Prijam roditelja

Raspored sati informacija za roditelje u školskoj 2023./2024. godini

Nastavnik/caRazrednik/caI. smjenaII. smjena
Anita DrmaćI.1Utorak 9:25 – 10:1014:45 – 15:30
Kristina MijatovićI.2Petak 07:45 – 08:3013:00 – 13:45
Marijeta KolarII.1Utorak 08:25 – 09:0513:40 – 14:25
Marin ŠimunovićII.2Četvrtak 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Nikolina PerićIII.1Utorak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Marija PetrićIII.2Utorak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Ivanka KulašIV.1Petak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Marijana MilošIV.2Četvrtak 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Svjetlana Zovko V.1Ponedjeljak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Ina PrskaloVI.1Srijeda 07:30 – 08:1512:50 – 13:35
Sanja PuljićVI.2Četvrtak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Ivana LovrićVII.1Srijeda 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Marijana Duspara BrekaloVIII.1Srijeda 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Franjo SočeVIII.2Četvrtak 11:05 – 11:5016:25 – 17:10
Daliborka PetrovićIX.1Četvrtak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Brigita SoldoIX.2Četvrtak  10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Sanja Bajić, nast. teh. kul. i inf. Srijeda 11:05 – 11:5016:25 – 17:10
Ljiljana Kuzman, nast. pov. i geo. Utorak 11:05 – 11:5016:25 – 17:10
Nikolina Gvozden, prof.. lik. k. Utorak 10:15 – 11:00Četvrtak14:45 – 15:30
Marijo Puljić, prof. glaz. k. Četvrtak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Gordana Kelemen, nast.hrv.jez. Petak07:30 – 08:1512:50 – 13:35
Monika Čuljak, prof.. bio. Ponedjeljak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Slavka Marić, nast. pov. i geo. Četvrtak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Ivanka Krešić, nast. bio. Petak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Zorica Gojačić, vjeroučiteljica Ponedjeljak 11:55 – 12:4013:40 – 14:25
Ana Čalić, vjeroučiteljica

Vanja Maslać,prof.kemije
 Utorak 10:15 – 11:00

Utorak 10:15 – 11:00
15:35 – 16:20

15:35 – 16:20

Raspored sati informacija za roditelje u školskoj 2021./2022. godini

I. 1 – Nikolina Perić

  • I. smjena – Utorak 09:00 – 09:30
  • II. smjena – 14:30 – 15:00

I. 2 – Marija Petrić

  • I. smjena – Utorak 10:30 – 11:00
  • II. smjena – 16:00 – 16:30

II. 1 – Ivanka Kulaš

  • I. smjena – Četvrtak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

II. 2 – Marijana Miloš

  • I. smjena – Ponedjeljak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

III. 1 – Svjetlana Zovko

  • I. smjena – Ponedjeljak 09:25 – 09:05
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

IV. 1 – Anita Drmać

  • I. smjena – Petak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

IV. 2 – Mario Knezović

  • I. smjena – Četvrtak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

V. 1 – Marijeta Kolar

  • I. smjena – Utorak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

VI. 1 – Marijana Duspara Brekalo

  • I. smjena – Utorak 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

VI. 2 – Franjo Soče

  • I. smjena – Ponedjeljak 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

VII. 1 – Daliborka Petrović

  • I. smjena – Četvrtak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

VII. 2 – Ljiljana Kuzman

  • I. smjena – Ponedjeljak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

VIII. 1 – Sanja Puljić

  • I. smjena – Srijeda 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

VIII. 2 – Gordana Kelemen

  • I. smjena – Srijeda 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

IX. 1 – Vanja Maslać

  • I. smjena – Petak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

IX. 2 – Sanja Bajić

  • I. smjena – Srijeda 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Brigita Soldo, nast. hrv. j.

  • I. smjena – Četvrtak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Slaven Kolar, nast. lik. k.

  • I. smjena – Utorak 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20
Ina Prskalo, vjeroučiteljica
  • I. smjena – Petak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Katarina Arapović, nast. glaz. k.

  • I. smjena – Srijeda 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Monika Čuljak, nast. bio.

  • I. smjena – Ponedjeljak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

Slavka Marić, nast. pov. i geo.

  • I. smjena –
   Ponedjeljak 10:15 – 
   11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Anela Ivanković, nast. njem. j.

  • I. smjena – Srijeda 11:05 – 11:50
  • II. smjena – Utorak 16:25 – 17:10

Manuela Kobaš Babić, nast. engl. j.

  • I. smjena – Petak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Dražena Čuljak, vjeroučiteljica

  • I. smjena – Srijeda 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

Ivanka Krešić, nast. bio.

  • I. smjena – Četvrtak, 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Zorica Gojačić, vjeroučiteljica

  • I. smjena – Ponedjeljak, 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Ana Čalić, vjeroučiteljica

  • I. smjena – Petak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25
Osnovna škola Marina Držića Buna