Prijam roditelja

Raspored sati informacija za roditelje u školskoj 2021./2022. godini

Nastavnik/caRazrednik/caI. smjenaII. smjena
Nikolina PerićI.1Utorak 09:00 – 09:3014:30 – 15:00
Marija PetrićI.2Utorak 10:30 – 11:0016:00 – 16:30
Ivanka KulašII.1Četvrtak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Marijana MilošII.2Ponedjeljak 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Svjetlana ZovkoIII.1Ponedjeljak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Anita DrmaćIV.1Petak 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Kristina MijatovićIV.2Četvrtak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Marijeta KolarV.1Utorak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Marijana Duspara BrekaloVI.1Utorak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Franjo SočeVI.2Ponedjeljak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Daliborka PetrovićVII.1Četvrtak 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Ljiljana KuzmanVII.2Ponedjeljak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Sanja PuljićVIII.1Srijeda 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Gordana KelemenVIII.2Srijeda 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Vanja MaslaćIX.1Petak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Sanja BajićIX.2Srijeda 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Brigita Soldo, nast. hrv. j. Četvrtak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Slaven Kolar, nast. lik. kult. Utorak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Ina Prskalo, vjeroučiteljica Petak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Katarina Arapović, nast. glaz. k. Srijeda 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Monika Čuljak, nast. bio. Ponedjeljak 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Slavka Marić, nast. pov. i geo. Ponedjeljak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Anela Ivanković, nast. njem. j. Srijeda 11:05 – 11:50Utorak 16:25 – 17:10
Manuela Kobaš Babić, nast. engl. j. Petak 09:25 – 10:1014:45 – 15:30
Dražena Čuljak, vjeroučiteljica Srijeda 08:20 – 09:0513:40 – 14:25
Ivanka Krešić, nast. bio. Četvrtak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Zorica Gojačić, vjeroučiteljica Ponedjeljak 10:15 – 11:0015:35 – 16:20
Ana Čalić, vjeroučiteljica Petak 08:20 – 09:0513:40 – 14:25

Raspored sati informacija za roditelje u školskoj 2021./2022. godini

I. 1 – Nikolina Perić

  • I. smjena – Utorak 09:00 – 09:30
  • II. smjena – 14:30 – 15:00

I. 2 – Marija Petrić

  • I. smjena – Utorak 10:30 – 11:00
  • II. smjena – 16:00 – 16:30

II. 1 – Ivanka Kulaš

  • I. smjena – Četvrtak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

II. 2 – Marijana Miloš

  • I. smjena – Ponedjeljak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

III. 1 – Svjetlana Zovko

  • I. smjena – Ponedjeljak 09:25 – 09:05
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

IV. 1 – Anita Drmać

  • I. smjena – Petak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

IV. 2 – Mario Knezović

  • I. smjena – Četvrtak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

V. 1 – Marijeta Kolar

  • I. smjena – Utorak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

VI. 1 – Marijana Duspara Brekalo

  • I. smjena – Utorak 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

VI. 2 – Franjo Soče

  • I. smjena – Ponedjeljak 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

VII. 1 – Daliborka Petrović

  • I. smjena – Četvrtak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

VII. 2 – Ljiljana Kuzman

  • I. smjena – Ponedjeljak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

VIII. 1 – Sanja Puljić

  • I. smjena – Srijeda 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

VIII. 2 – Gordana Kelemen

  • I. smjena – Srijeda 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

IX. 1 – Vanja Maslać

  • I. smjena – Petak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

IX. 2 – Sanja Bajić

  • I. smjena – Srijeda 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Brigita Soldo, nast. hrv. j.

  • I. smjena – Četvrtak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Slaven Kolar, nast. lik. k.

  • I. smjena – Utorak 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20
Ina Prskalo, vjeroučiteljica
  • I. smjena – Petak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Katarina Arapović, nast. glaz. k.

  • I. smjena – Srijeda 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Monika Čuljak, nast. bio.

  • I. smjena – Ponedjeljak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

Slavka Marić, nast. pov. i geo.

  • I. smjena –
   Ponedjeljak 10:15 – 
   11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Anela Ivanković, nast. njem. j.

  • I. smjena – Srijeda 11:05 – 11:50
  • II. smjena – Utorak 16:25 – 17:10

Manuela Kobaš Babić, nast. engl. j.

  • I. smjena – Petak 09:25 – 10:10
  • II. smjena – 14:45 – 15:30

Dražena Čuljak, vjeroučiteljica

  • I. smjena – Srijeda 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25

Ivanka Krešić, nast. bio.

  • I. smjena – Četvrtak, 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Zorica Gojačić, vjeroučiteljica

  • I. smjena – Ponedjeljak, 10:15 – 11:00
  • II. smjena – 15:35 – 16:20

Ana Čalić, vjeroučiteljica

  • I. smjena – Petak 08:20 – 09:05
  • II. smjena – 13:40 – 14:25