Teachers

Ana Ćalić

Ana Ćalić

Prof. kat. vjeronauka
Vanja Maslać

Vanja Maslać

Prof. kemije i informatike
Monika Čuljak

Monika Čuljak

Prof. kemije i biologije
Ivanka Krešić

Ivanka Krešić

Nas. biologije i kemije
Brigita Soldo

Brigita Soldo

Prof. hrvatskoga jezika i njemačkog jezika
Gordana Kelemen

Gordana Kelemen

Nastavnik hrvatskoga jezika
Sanja Puljić

Sanja Puljić

Nastavnik matematike i fizike
Ljiljana Kuzman

Ljiljana Kuzman

Nastavnik povijesti i zemljopisa
Osnovna škola Marina Držića Buna