Škola

Financijski plan i plan javnih nabavi za 2023.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD MOSTAR
OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA
FINANCIJSKI PLAN I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU
Plan nabave na koju se primjenjuje Zakon o Javnim nabavama
R.br. Konto Naziv troška Procjenjena vrijednost Vrijeme realizacije Izvor financiranja
1 613200 Troškovi grijanja 34.284,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
Plan nabavki na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavama
R.br. Konto Naziv troška Procjenjena vrijednost Vrijeme realizacije Izvor financiranja
1 613211 Troškovi el.energije 6.500,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar, Povrat akcize
2 613311 PTT troškovi 2.000,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
3 613400 Troškovi sitnog inventara 800,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
4 613410 Troškovi uredskog materijala 1.200,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
5 613700 Troškovi informatičke opreme 1.000,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
6 613710 Troškovi održavanja opreme 2.000,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
7 613820 Bankarska provizija i konverzije 650,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
8 613721 tekuće održavanje zgrade 2.300,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar, Povrat akcize
9 613900 Troškovi struč. literature i obrazovanja 1.600,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
10 613990 Ostale usluge 3.500,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
11 611200 Prijevoz učenika  i članova Š.O. 12.000,00 siječanj – prosinac 2023. Grad Mostar
Ukupno 33.550,00
UKUPNO TROŠKOVI 67.834,00
Očekivani povrat akcize za 2023 godinu iznosi 4300,00 KM
Razlika planiranih troškova  i očekivanog prihoda od Grada Mostara pokrit će se od sredstava povrata akcize za 2023. godinu.
Ur. Broj: ___________________
Buna, ____________________
Izvještaj podnijela Ravnateljica