Blog

Škola

O D L U K U o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Udžbenici za prvašiće “

O D L U K U o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Udžbenici za prvašiće “

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD MOSTAR OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA   Broj: 13-04-425-4/23 Mostar, 31.8.2023. godine   Temeljem Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik

Škola

O D L U K A o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Nabava opreme i pomagala Osnovne škole Marina Držića Buna “

O D L U K A o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Nabava opreme i pomagala Osnovne škole Marina Držića Buna “

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD MOSTAR OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA   Broj: 13-04-772-5/22 Mostar, 27.12.2022. godine   Na temelju članka 87. stavak (3) Zakona

Škola

O D L U K A o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave  “Sanacija školskog prostora (podova u učionicima)”

O D L U K A o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave  “Sanacija školskog prostora (podova u učionicima)”

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD MOSTAR OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA   Ur. broj: 13-04-687-6/22 Mostar, 15.12.2022. godine   Na temelju članka 88. Zakona o

Osnovna škola Marina Držića Buna