Škola

U P I S D J E C E u prvi (I.) razred osnovne škole za školsku 2023./2024.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Grad Mostar

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA

 

Broj: 13-01-187/23

Buna, 31.3.2023.godine

 

Na temelju članka 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine HNŽ-a br.5/00, 4/04,5/04, 1/14,7/16, 7/22), članka 35. Statuta Osnovne škole Marina Držića Buna i Obavijesti o upisu djece u I. razred osnovne škole Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i šport  Grada Mostara br. 02-34-3617/23 od 28.2.2023.godine, Osnovna škola Marina Držića Buna organizira

 

U P I S   D J E C E

u prvi (I.) razred osnovne škole za školsku 2023./2024.godinu

 

Liječnički pregled i upis djece u I. razred osnovne škole po devetogodišnjem nastavnom planu i programu vršit će se u prostorijama Osnovne škole Marina Držića Buna, Buna b.b. i to:

 

Srijeda , 3. svibnja 2023.godine od 14,00 sati.

 

Upisu su obvezna pristupiti sva djeca sa školskog područja Osnovne škole Marina Držića Buna koja  do 1.ožujka tekuće godine navrše pet i pol (5,5) godina života.

Za dijete koje do 1.ožujka tekuće godine nije navršilo 5,5 godina života se može podnijeti zahtjev Službi za odgoj, obrazovanje, mlade i šport Grada Mostara putem naše škole da dijete uvrsti u popis dorasle za upis u osnovnu školu ili da uz prethodno pribavljenu suglasnost stručne medicinske ustanove odgodi početak obveznog osnovnog školovanja ako je to u najboljem interesu djeteta.

Za upis djece u prvi razred školske 2023./2024. godine potrebno je da roditelj/skrbnik djeteta popuni obrazac   „ Prijava za upis djeteta u prvi razred“  koji se nalazi u privitku poziva, te popunjeni obrazac dostavi na mail adresu škole ili osobno u školu do 20. travnja 2023.godine.

https://osmarinadrzicabuna.com/dokumenti/

Sve dodatne informacije možete potražiti telefonskim i/ili elektronskim putem.

(036/480-510 i/ili [email protected])

Školsko područje obuhvaća:

Buna, novo naselje Buna, Hodbina, Ortiješ, Žitomislići I., II. i III.

Liječničkom pregledu obvezno prisustvuje roditelj ili skrbnik djeteta.

Obvezna dokumentacija:

– Zdravstvena knjižica i medicinska dokumentacija ukoliko je dijete posjeduje (logoped, psiholog i sl.)

– Izvadak iz matične knjige rođenih (s obvezno upisanim matičnim brojem)

– Potvrda o prebivalištu ili boravištu izdana u MUP-u.

 

Ravnateljica škole

Inge Bevanda,mag.spec.dplc.