Blog

Škola

O D L U K U o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Udžbenici za prvašiće “

O D L U K U o prihvatanju prijedloga cijene po izravnom sporazumu ponuditelja ” Udžbenici za prvašiće “

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD MOSTAR OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA   Broj: 13-04-425-4/23 Mostar, 31.8.2023. godine   Temeljem Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik

Osnovna škola Marina Držića Buna