Škola

PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD MOSTAR
OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA
PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN I PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU
Plan nabave na koju se primjenjuje Zakon o Javnim nabavama
R.br. Konto Naziv troška Procjenjena vrijednost Vrijeme realizacije Izvor financiranja
1 613200 Troškovi grijanja 30.000,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
Plan nabavki na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavama
R.br. Konto Naziv troška Procjenjena vrijednost Vrijeme realizacije Izvor financiranja
1 613211 Troškovi el.energije 6.500,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar, Povrat akcize
2 613311 PTT troškovi 2.000,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
3 613400 Troškovi sitnog inventara 800,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
4 613410 Troškovi uredskog materijala 1.200,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
5 613700 Troškovi informatičke opreme 1.000,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
6 613710 Troškovi održavanja opreme 2.000,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
7 613820 Bankarska provizija i konverzije 650,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
8 613721 tekuće održavanje zgrade 3.300,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar, Povrat akcize
9 613900 Troškovi struč. literature i obrazovanja 1.600,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
10 613990 Ostale usluge 3.500,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
11 611200 Prijevoz učenika 13.000,00 siječanj – prosinac 2024. Grad Mostar
    Ukupno 35.550,00    
UKUPNO TROŠKOVI 65.550,00
 
Očekivani povrat akcize za 2024 godinu iznosi 5731,00 KM
Razlika planiranih troškova  i očekivanog prihoda od Grada Mostara pokrit će se od sredstava povrata akcize za 2024. godinu.
Predsjednica Školskog odbora
Mirjana Milićević