Škola

Skraćeni sati i u sljedećemu tjednu

 

radno-vrijeme

Poštovani,

Podsjećamo kako će se nastava i u ponedjeljak, 16.siječnja, odvijati po istome dosadašnjemu rasporedu, sa skraćenim satima i ranijim terminima početaka obje smjene. O eventualnom povratku na prijašnji raspored rada, blagovremeno će mo vas obavijestiti.