Blog

Škola

O D L U K A o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave  “Sanacija školskog prostora (podova u učionicima)”

O D L U K A o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave  “Sanacija školskog prostora (podova u učionicima)”

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD MOSTAR OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA BUNA   Ur. broj: 13-04-687-6/22 Mostar, 15.12.2022. godine   Na temelju članka 88. Zakona o

Osnovna škola Marina Držića Buna