Škola

Instrukcije školama

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, na osnovu člana 9. tačke 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, broj: 9/98, 1/02 i 4/07) i člana 69., stav 3. Zakona o organizaciji uprave u HNK („Službene novine HNK“, broj 9/09), a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020. godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporukom za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. godinu Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnim epidemiološkim mjerama za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine dalo je Instrukciju školama.

Instrukcije možete pročitati u dokumentu koji se nalazi na linku ispod teksta.

instrukcija školama